W ramach zadania publicznego proponujemy mieszkańcom Powiatu Międzyrzeckiego udział w cyklu wycieczek po szlakach naszego powiatu. Poznamy ciekawe miejsca. Umożliwimy zdobycie odznaki krajoznawczej. Najmłodsi rozpoczną zdobywanie Odznaki Mikiego i Donalda. Obdarujemy nagrodami i upominkami. Ugościmy ciepłym posiłkiem. Zapraszamy!
Zapraszamy mieszkańców województwa lubuskiego do poznania ciekawych krajoznawczo i krajobrazowo miejsc na obszarze trzech powiatów: słubickim, sulęcińskim i międzyrzeckim. Udział w konkursie kronik krajoznawczych będzie pamiątką po doznaniach na szlakach turystycznych, a zdobyta odznaka ukoronowaniem zmagań. Zapraszamy!

Zakończyliśmy prace związane z oznakowaniem lubuskiego odcinka drogi rowerowej R1.


Uznając dorobek szkolnych kół krajoznawczych, w stulecie ich powołania i rozpoczęcia zorganizowanego ruchu krajoznawczego w polskiej szkole Zarząd Główny PTTK ogłasza rok 2019 – Rokiem Młodych w PTTK pod hasłem „Z PTTK wspólnym szlakiem”.


Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Międzyrzeckiej” w Międzyrzeczu postanawia przyjąć następujące wysokości składek członkowskich i opłat wpisowego na 2019 rok
Liczniki