Oddział prowadzi odnowienie szlaków pieszych na terenie Powiatu Międzyrzeckiego. Chcemy, aby mieszkańcy powiatu, turyści i wszystkie osoby, które poruszają się po szlakach miały czytelnie wskazaną drogę.  Warunki atmosferyczne, zmiana właścicieli gruntów i prowadzone prace leśne często powodują utratę ich czytelność, dlatego przebiegi wymagają odnowienia. Po wykonaniu prac zapraszamy do udziału w aktywnym wypoczynku połączonym z poznawaniem ciekawych miejsc. Szlaki w naszym Powiecie są najlepszym narzędziem do realizacji tego zamierzenia.
Województwo Lubuskie posiada wiele walorów turystycznych i krajobrazowych. W ramach realizowanego zadania publicznego będziemy pokazywać uroki małych miejscowości i związanych z historią zakonu cystersów. Rowerowy szlak, który oznakujemy, stanie się dobrym narzędziem i elementem promocji naszego województwa. Zaprezentujemy miejsca związane z zakonem, które są już dobrze znane w kraju i za granicą. Będzie to kolejny element budujący pozytywny wizerunek marki "Lubuskie Warte Zachodu". Chcemy również umożliwić wszystkim chętnym możliwość spędzenia wolnych chwil na aktywności ruchowej. Zadanie wspiera finansowo Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Grupą docelową będą mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy zadeklarują swój udział w realizacji zadania publicznego. Niebawem zaprosimy do uczestnictwa w rajdzie rowerowym. Uczestnicy będą mieć możliwość zdobycia Regionalnej Odznaki Krajoznawczej.


Wraz z rozpoczęciem wakacji letnich uruchomiliśmy biuro informacji turystycznej. Można u nas uzyskać informację, kupić mapę i pamiątkę z wakacji. Zapraszamy od 9.00 do 17.00. Biuro będzie czynne do 18 września. Zapraszamy.
Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Międzyrzeckiej" w Międzyrzeczu postanawia przyjąć następujące wysokości składek członkowskich i opłat wpisowego na 2022 rok.

więcej