Cystersi byli prekursorami „zjednoczenia Europy”. Ich klasztory, rozsiane po całej Europie były budowane według jednego wzorca, wszędzie panował ten sam model życia. Mnisi cysterscy prowadzili niezwykle ożywioną działalność rolniczą, budowlaną i umysłową, tworząc w zamieszkiwanych przez siebie regionach istotne ośrodki kulturalne i gospodarcze. Patrząc dziś na mapę Europy z zaznaczonymi klasztorami cysterskimi, widać jak potężny był to zakon i jak wielkie bogactwo kulturowe po sobie pozostawił. „Ora et labora” czyli „Módl się i pracuj” - to podstawowa dewiza cystersów. W ramach Europejskich Dróg Kulturowych, Rada Europy podjęła w 1990 roku decyzję o utworzeniu turystycznego Szlaku Cysterskiego. Jedno z jego odgałęzień przebiega od Portugalii przez Francję i Niemcy do Polski. Oddział PTTK Ziemi Międzyrzeckiej realizuje zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego mające na celu trwałe oznakowanie na terenie województwa lubuskiego w/w szlaku.
Przygotowujemy ciekawy projekt dla dzieci i młodzieży. Swoim zasięgiem obejmie Powiat Międzyrzecki i Sulęciński. Zgodnie z założeniami połączymy trzy obszary: będziemy kształtować świadomość najmłodszych obywateli w zakresie zdrowego trybu życia, ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody. Obszary te będą się wzajemnie przenikać i uzupełniać. Działania będą ukierunkowane na zaktywizowanie młodzieży do działań w obrębie lokalnej społeczności. Uczestnicy będą mogli przeprowadzić promocję walorów turystycznych lokalnego środowiska. Realizacja zadania jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zaproszenie do poszczególnych działań niebawem na naszej stronie.


Nasze województwo posiada wiele walorów turystycznych i krajobrazowych. W ramach realizowanego zadania będziemy pokazywać uroki małych miejscowości i związaną z nimi historię, która dzisiaj może stać się dobrym narzędziem i elementem promocji naszego województwa. Zaprezentujemy markowe produkty, które są już dobrze znane w kraju i za granicą. Chcemy pokazać jak można wykorzystać wolne chwile do aktywnego spędzenia czasu i rozbudzić w sobie wrażliwość na piękno otaczającego nas krajobrazu. Zadanie wspiera finansowo Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Grupą docelową będą mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy zadeklarują swój udział w realizacji zadania publicznego. Elementem budującym pozytywny wizerunek marki "Lubuskie Warte Zachodu" będzie mapa turystyczna opisująca i promująca markowe produkty godne obejrzenia. Uczestnicy będą mieć możliwość zdobycia Regionalnej Odznaki Krajoznawczej. Regulamin uczestnictwa niebawem. Zapraszamy.Realizujemy prace znakarskie. W 2021 roku postanowiliśmy skupić uwagę na szlakach Gminy Deszczno. Dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Deszczno realizujemy zadanie publiczne, którego bezpośrednim efektem będzie odnowienie dwóch odcinków szlaków rowerowych położonych na terenie gminy: Borek – Deszczno – Łagodzin - Niwica (szlak żółty) oraz Deszczno – Maszewo - Glinik (szlak czarny). W wyniku realizowanego zadania zostanie poprawiona infrastruktura turystyczna gminy. Wpłynie to na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów poruszających się szlakami rowerowym. Będzie przeprowadzony  rajd pieszy przebiegające przez tereny Gminy Deszczno.