Przodownik Turystyki Pieszej – PTP

Przodownik Turystyki Kolarskiej – PTKol.
Przodownik Imprez na Orientację – PInO
Przodownik Turystyki Kajakowej – PTKaj.
Przodownik Turystyki Górskiej – PTGór.


Instruktor Ochrony Przyrody – IOP
 Instruktor Krajoznawstwa Regionu – IKRInstruktor Krajoznawstwa Polski – IKP


Instruktor Przewodnictwa - IP

Znakarz Szlaków Pieszych – ZnSzP

Społeczny Opiekun Przyrody – SpOpPOrganizator Turystyki - OTurKarda programowa do pobrania w dziale download.