KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ
Przewodniczący – Przemysław MIKOŁAJCZAK
Z-ca Przewodniczącego – Marcin ZBORALSKI
Sekretarz – Władsyław PACHOWICZ
Członek – Michał WOŹNIAK

PODKOMISJA ds. ZNAKOWANIA SZLAKÓW
Przewodniczący –
Z-ca Przewodniczącego – Przemysław MIKOŁAJCZAK
Sekretarz – Michał WOŹNIAK
Członek –

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ
Przewodniczący –
Z-ca Przewodniczącego – Marcin ZBORALSKI
Sekretarz – Mariusz WĄSIEL

KOMISJA TURYSTYKI KOLARSKIEJ
Przewodniczący – Przemysław MIKOŁAJCZAK
Z-ca Przewodniczącego – Władsyław PACHOWICZ
Sekretarz – Marcin ZBORALSKI
Członek – Michał WOŹNIAK

KOMISJA IMPREZ NA ORIENTACJĘ
Przewodniczący – Marcin ZBORALSKI
Z-ca Przewodniczącego –
Sekretarz – Michał WOŹNIAK
Członek – Stefan GIERA

KOMISJA KRAJOZNAWCZA, OCHRONY PRZYRODY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Przewodniczący – Władsyław PACHOWICZ
Z-ca Przewodniczącego – Przemysław MIKOŁAJCZAK
Członek – Irena KĘDZIOR
Członek – Daria WOŹNIAK
Członek – Elżbieta GÓRNA
Członek – Małgorzata DZIEDZIC