Oddział prowadzi odnowienie szlaków pieszych na terenie Powiatu Międzyrzeckiego. Chcemy, aby mieszkańcy powiatu, turyści i wszystkie osoby, które poruszają się po szlakach miały czytelnie wskazaną drogę.  Warunki atmosferyczne, zmiana właścicieli gruntów i prowadzone prace leśne często powodują utratę ich czytelność, dlatego przebiegi wymagają odnowienia. Po wykonaniu prac zapraszamy do udziału w aktywnym wypoczynku połączonym z poznawaniem ciekawych miejsc. Szlaki w naszym Powiecie są najlepszym narzędziem do realizacji tego zamierzenia.
Województwo Lubuskie posiada wiele walorów turystycznych i krajobrazowych. W ramach realizowanego zadania publicznego będziemy pokazywać uroki małych miejscowości i związanych z historią zakonu cystersów. Rowerowy szlak, który oznakujemy, stanie się dobrym narzędziem i elementem promocji naszego województwa. Zaprezentujemy miejsca związane z zakonem, które są już dobrze znane w kraju i za granicą. Będzie to kolejny element budujący pozytywny wizerunek marki "Lubuskie Warte Zachodu". Chcemy również umożliwić wszystkim chętnym możliwość spędzenia wolnych chwil na aktywności ruchowej. Zadanie wspiera finansowo Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Grupą docelową będą mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy zadeklarują swój udział w realizacji zadania publicznego. Niebawem zaprosimy do uczestnictwa w rajdzie rowerowym. Uczestnicy będą mieć możliwość zdobycia Regionalnej Odznaki Krajoznawczej.


Wraz z rozpoczęciem wakacji letnich uruchomiliśmy biuro informacji turystycznej. Można u nas uzyskać informację, kupić mapę i pamiątkę z wakacji. Zapraszamy od 9.00 do 17.00. Biuro będzie czynne do 18 września. Zapraszamy.
Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Międzyrzeckiej" w Międzyrzeczu postanawia przyjąć następujące wysokości składek członkowskich i opłat wpisowego na 2022 rok.

więcej
a) W dniu 13.08.2022 w 61 rocznicę powstania Muru Berlinskiego zapraszamy na spacer pod tytułem Mur Berliński inaczej. Spotkanie grupy w dniu 13.08.2022 o godz. 11.00 na przystanku autobusu 110 na Hardenberg Platz (przystanki autobusowe przed Bahnhof ZOO Garten). Pojedziemy autobusem do miejsca, gdzie do dnia zwalenia Muru Berlińskiego była granica między DDR a Berlinem Zachodnim. Po spacerze podsumowanie spaceru przy kawie i plany na następne spotkania. Kontakt z Klubem: piotr_swider@gmx.de, tel. 0049/30/8544638/ 17630307381.

b) Wspόlnie z Radą Polską Oddział Krajowy w Berlinie organizujemy Polonijny Dzień dla dzieci i młodzieży Zabawa bez granic w dniu 11.09.2022 na polach w Lübarz. Początek imprezy godz. 12.00.
W dniu 28 maja 2022 r. odbył się XXIII Zjazd Oddziału PTTK Ziemi Międzyrzeckiej. Wybraliśmy nowe władze, określiliśmy kierunki działania na najbliższą kadencję.

W 2022 roku prosimy o wsparcie Oddziału i przekazanie na realizację zadań statutowych 1%. Wypełniając formularz PIT należy pamiętać by w polu dotyczącym wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) obowiązkowo wpisać nr KRS: 0000334677 oraz dodatkowo w „Informacji uzupełniającej” wskazać cel szczegółowy tzn. wpisać Międzyrzecz.cel.3.ZG PTTK podjął uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zjazdu PTTK i rozpoczęcia kampanii sprawozdawczo - wyborczej.


Cystersi byli prekursorami „zjednoczenia Europy”. Ich klasztory, rozsiane po całej Europie były budowane według jednego wzorca, wszędzie panował ten sam model życia. Mnisi cysterscy prowadzili niezwykle ożywioną działalność rolniczą, budowlaną i umysłową, tworząc w zamieszkiwanych przez siebie regionach istotne ośrodki kulturalne i gospodarcze. Patrząc dziś na mapę Europy z zaznaczonymi klasztorami cysterskimi, widać jak potężny był to zakon i jak wielkie bogactwo kulturowe po sobie pozostawił. „Ora et labora” czyli „Módl się i pracuj” - to podstawowa dewiza cystersów. W ramach Europejskich Dróg Kulturowych, Rada Europy podjęła w 1990 roku decyzję o utworzeniu turystycznego Szlaku Cysterskiego. Jedno z jego odgałęzień przebiega od Portugalii przez Francję i Niemcy do Polski. Oddział PTTK Ziemi Międzyrzeckiej realizuje zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego mające na celu trwałe oznakowanie na terenie województwa lubuskiego w/w szlaku.
Przygotowujemy ciekawy projekt dla dzieci i młodzieży. Swoim zasięgiem obejmie Powiat Międzyrzecki i Sulęciński. Zgodnie z założeniami połączymy trzy obszary: będziemy kształtować świadomość najmłodszych obywateli w zakresie zdrowego trybu życia, ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody. Obszary te będą się wzajemnie przenikać i uzupełniać. Działania będą ukierunkowane na zaktywizowanie młodzieży do działań w obrębie lokalnej społeczności. Uczestnicy będą mogli przeprowadzić promocję walorów turystycznych lokalnego środowiska. Realizacja zadania jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zaproszenie do poszczególnych działań niebawem na naszej stronie.


Nasze województwo posiada wiele walorów turystycznych i krajobrazowych. W ramach realizowanego zadania będziemy pokazywać uroki małych miejscowości i związaną z nimi historię, która dzisiaj może stać się dobrym narzędziem i elementem promocji naszego województwa. Zaprezentujemy markowe produkty, które są już dobrze znane w kraju i za granicą. Chcemy pokazać jak można wykorzystać wolne chwile do aktywnego spędzenia czasu i rozbudzić w sobie wrażliwość na piękno otaczającego nas krajobrazu. Zadanie wspiera finansowo Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Grupą docelową będą mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy zadeklarują swój udział w realizacji zadania publicznego. Elementem budującym pozytywny wizerunek marki "Lubuskie Warte Zachodu" będzie mapa turystyczna opisująca i promująca markowe produkty godne obejrzenia. Uczestnicy będą mieć możliwość zdobycia Regionalnej Odznaki Krajoznawczej. Regulamin uczestnictwa niebawem. Zapraszamy.Realizujemy prace znakarskie. W 2021 roku postanowiliśmy skupić uwagę na szlakach Gminy Deszczno. Dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Deszczno realizujemy zadanie publiczne, którego bezpośrednim efektem będzie odnowienie dwóch odcinków szlaków rowerowych położonych na terenie gminy: Borek – Deszczno – Łagodzin - Niwica (szlak żółty) oraz Deszczno – Maszewo - Glinik (szlak czarny). W wyniku realizowanego zadania zostanie poprawiona infrastruktura turystyczna gminy. Wpłynie to na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów poruszających się szlakami rowerowym. Będzie przeprowadzony  rajd pieszy przebiegające przez tereny Gminy Deszczno.Spotkanie grupy na peronie S-Bahn Grunewald 19.06.2021 o godz.11.00  Planujemy przejście od dworca S-Bahn według zaplanowanej trasy do Jagd Schloß Grunewald. Dla osόb zainteresowanych proponuję zwiedzenie zamku myśliwskiego z połowy XVI wieku. Brandenburski Książę Joachim II zlecił zbudowanie zamku według planόw majstra budowlanego (w tamtym czasie zawόd architekta nie istniał) Caspara Theise.  W zamku (w stylu wczesnego renesamsu) poza orginalnymi meblami z tamtej epoki są także  obrazy Lukasa Cranacha starszego. W kompleksie zamkowym jest rόwnież godne obejrzenia muzeum myślistwa. Zamek był adaptowany przez pierwszego Krόla Prus Fryderyka I w latach 1705 - 1708 (wpływ stylu barokowego). Po abdykacji cesarza Wilhelma II zamek przechodzi na własność państwa. Od roku 1932 administrowany jest przez Stiftung Preußische Schlösser und Garten Brandenburg i służy jako muzeum.Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Międzyrzeckiej" w Międzyrzeczu postanawia przyjąć następujące wysokości składek członkowskich i opłat wpisowego na 2021 rok.
Rok 2021 został przyjęty jako Rok Święty Compostelański. Zapraszamy do pielgrzymowania i oraz poznawania miejsc położonych na szlaku św. Jakuba.
W naszym województwie też jest czym się pochwalić. Powstał okolicznościowy znaczek turystyczny. Prezentowany znaczek to przede wszystkim gratka dla kolekcjonerów, ale także wyjątkowa pamiątka dla pielgrzymów. Rok Święty Jakubowy to świetna okazja, aby przyciągnąć w nasz region turystów.Wszystkich turystów i nie tylko zapraszamy i zachęcamy do zdobywania odznak turystycznych. Ten rok jest szczególny bo PTTK ma 70 lat. Z tej okazji możemy aktywnie włączyć się w tą rocznicę zdobywając Odznakę 70-lecia PTTK. Do zobaczenia na szlakach.
Pierwszy taki rok ustanowił papież Kalikst II w 1126 roku i od tego czasu istnieje zwyczaj ogłaszania lat świętych, gdy danego roku święto liturgiczne św. Jakuba Starszego Apostoła – 25. lipca, wypadnie w niedzielę. Ostatni Rok Święty Jakubowy był w 2010 r., obecnie niedziela 25 lipca wypadnie w 2021 i następny będzie w 2027 r.


W miesiącu styczniu planowaliśmy spacer po Altstadt Spandau ale niestety wprowadzone przez władze Berlina obostrzenia ze względu na Pandemię COVID-19 uniemożliwiły nam zrealizowanie tego przedsięwzięcia - za co serdecznie przepraszamy.
Klub PTTK Berlin powstał 16.11.2007 z inicjatywy 10 osób:

Piotra Swiderskiego, Gabrieli Lorenz, Andreasa Fullman-Berger (byli to aktualni członkowie zwyczajni PTTK), Hanny Talhoff, Grzegorza Brol, Wojciecha Zawadzkiego, Janka Adamskiego, Donaty Pyry, Marii Milinowicz oraz  Waldemara Lewandowskiego. Klub powstał przy Oddziale PTTK w Gorzowie Wielkopolskim. Od maja 2012 powstał drugi Klub PTTK w Berlinie im. W. Korfantego przy Oddziale PTTK w Międzyrzeczu w którym była polowa członków założycieli pierwszego klubu PTTK.
W klubie pierwszym został tylko jeden członek założyciel PTTK w Berlinie Waldemar Lewandowski. Od listopada 2018 w Berlinie jest tylko jeden Klub PTTK im. W. Korfantego.


W ramach Programu EtnoPolska 2020 Oddział PTTK Ziemi Międzyrzeckiej realizuje zadanie publiczne pn. "Bledzewskie spotkania z kulturą cystersów". W okresie od sierpnia do października przeprowadzimy warsztaty garncarskie i tkackie. Uczestnicy będą mogli utrwalić pozostałości kultury cystersów w postaci prac plastycznych. Zostanie zorganizowany  rajd pieszy przez miejscowości w Gminie Bledzew, gdzie w minionych wiekach przebywali cystersi. Stworzone przez uczestników dzieła posłużą do zorganizowania okolicznościowej wystawy, w trakcie której będzie można zapoznać się z pamiątkami po zakonie bledzewskich cystersów. Nasz projekt ma za zadanie pokazać wartości kulturowe pozostawione przez zakon. Chcemy również wykorzystać wszystkie możliwe elementy do promocji turystycznej naszego regionu. Zapraszamy do śledzenia naszej strony gdzie będą przekazywane informacje z realizowanym zadaniem. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury i Gminy Bledzew.Klub PTTK im.W.Korfantego w Berlinie zaprasza na spacer z cyklu "Znane ulice Berlina - Stresemannstraße".

Spotkanie grupy 25.09.2020 o godz. 11.00 przy Bramie Brandenburskiej od strony 17 Juni. Czas spaceru nie powinien przekroczyć 4 godzin.

Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Międzyrzeckiej" w Międzyrzeczu postanawia przyjąć następujące wysokości składek członkowskich i opłat wpisowego na 2020 rok.


Klub PTTK im.W.Korfantego w Berlinie zaprasza na spacer "Śladami Fryderyka Wielkiego" w parku Sanssouci w Potsdamie. Nasza wycieczka zaplanowana jest na cały dzień. Spotkanie grupy w dniu 29.08.2020 o godz. 11.00 na dworcu Potsdam Hauptbanhof przy informacji. Proszę zabrać ze sobą suchy prowiant i napój. W trakcie spaceru planowany jest mały piknik. Przypominamy, ze w Potsdamie obowiązuje strefa C komunikacyjna BVG lub należy dokupić tzw Anschlußticket aby skorzystać z komunikacji w Potsdamie.Zakończyliśmy prace związane z oznakowaniem lubuskiego odcinka drogi rowerowej R1. Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

W ramach zadania publicznego proponujemy mieszkańcom Powiatu Międzyrzeckiego udział w cyklu wycieczek po szlakach naszego powiatu. Poznamy ciekawe miejsca. Umożliwimy zdobycie odznaki krajoznawczej. Najmłodsi rozpoczną zdobywanie Odznaki Mikiego i Donalda. Obdarujemy nagrodami i upominkami. Ugościmy ciepłym posiłkiem. Zapraszamy!
Zapraszamy mieszkańców województwa lubuskiego do poznania ciekawych krajoznawczo i krajobrazowo miejsc na obszarze trzech powiatów: słubickim, sulęcińskim i międzyrzeckim. Udział w konkursie kronik krajoznawczych będzie pamiątką po doznaniach na szlakach turystycznych, a zdobyta odznaka ukoronowaniem zmagań. Zapraszamy!


Uznając dorobek szkolnych kół krajoznawczych, w stulecie ich powołania i rozpoczęcia zorganizowanego ruchu krajoznawczego w polskiej szkole Zarząd Główny PTTK ogłasza rok 2019 – Rokiem Młodych w PTTK pod hasłem „Z PTTK wspólnym szlakiem”.


Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Międzyrzeckiej” w Międzyrzeczu postanawia przyjąć następujące wysokości składek członkowskich i opłat wpisowego na 2019 rok
Założeniem zadania było uczczenie 100 rocznicy uzyskania Niepodległości. Działania miały na celu pokazać miejsca na terenie Powiatu Międzyrzeckiego, które wpisały się na trwałe w historii Polski i świadczą o polskości tych ziem.
W drugim etapie zmiany oznakowania drogi rowerowej wykonaliśmy prace na odcinku Templewo - Ośno Lubuskie. Prace prowadził zespół znakarski w okresie od lipca do listopada. Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Z przyjemnością informujemy, że nasz wniosek został oceniony pozytywnie i będzie realizowany w okresie październik - listopad 2018 w ramach programu Narodowego Centrum Kultury pn. „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”. Do programu złożono 648 wniosków, z czego wybrano 240 do realizacji. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury.

W 2018 roku na zlecenie Zarządu Głównego PTTK dokonaliśmy odnowienia odcinka międzynarodowego szlaku pieszego E-11 oraz wymieniliśmy znaki na drodze rowerowej R-1. Zadanie dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki.Nadleśniczy Nadleśnictwa Sulęcin wraz z Komendantem Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych w Wędrzynie zaprasza osoby indywidualne, rodziny, przedszkola, szkoły, zakłady pracy, wszystkie organizacje do wspólnego posadzenia lasu w celu upamiętnienia i uczczenia wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem w 1918 roku przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości. Wszyscy zainteresowani sadzeniem lasu proszeni są o uzgodnienie szczegółów i terminu (wrzesień, październik) sadzenia z panią Kingą Adamską – Gerber w Nadleśnictwie Sulęcin nr tel. 95 755 01 07 wew. 333 lub adres e-mail kinga.adamska@szczecin.lasy.gov.pl
W bieżącym roku nasze miasto obchodzi 770 lecie uzyskania praw miejskich. Na tą okoliczność przygotowaliśmy 3 wycieczki w trakcie których nasi przewodnicy przybliżą historię wybranych miejsc, ciekawych osób i wydarzeń. Dla dzieci zorganizowany zostanie konkurs plastyczny z nagrodami. A wszyscy uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki regulaminowe będą mogli otrzymać pamiątkową odznakę i certyfikat.


  
        
Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Międzyrzeckiej” w Międzyrzeczu postanawia przyjąć następujące wysokości składek członkowskich i opłat wpisowego na 2018 rok.W związku z przypadającą w 2017r. sześćdziesiątą piątą rocznicą powstania Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz powstania Odznaki Turystyki Pieszej, ustanowiono Jubileuszową Odznakę Turystyczną
"65 lat OTP". Zapraszamy do jej zdobywania.
regulamin
Wraz z rozpoczęciem wakacji letnich uruchomiliśmy biuro informacji turystycznej. Można u nas uzyskać informację, kupić mapę i pamiątkę z wakacji. Zapraszamy od 9.00 do 17.00

Zapraszamy do włączenia się a ogólnopolską akcję. Wkrótce na naszej stronie zamieścimy nasze propozycje tras.


W 2017 roku przystąpilismy do odnowienia odcinka Międzynarodowej Drogi Rowerowej R1. Zadanie publiczne realizowane z dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


Wycieczkę rozpoczęliśmy o godzinie 10.00. Pierwszym etapem było zwiedzanie Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie.


Wystartowaliśmy w konkursie o grant na realizację zadania realizowanego z młodzieżą i dla młodzieży.
Udało się.
Wyszkolimy kilku nowych znakarzy i odnowimy kilka odcinków szlaków wokół Międzyrzecza.

W 2017 roku przystąpilismy do odnowienia odcinka Międzynarodowej Drogi Rowerowej R1. Po wykonaniu prac planujemy organizację rajdu. Szczegóły na naszej stronie niebawem.

W 2017 roku po raz kolejny całe rodziny mają możliwość aktywnego poznawania uroków naszego kraju. Na zwycięzców czekają nagrody, a przede wszystkim satysfakcja z tego kogo poznamy na szlaku, co nowego nauczymy się i czym będziemy zachwyceni. Do zobaczenia na szlakach turystycznych.
Zapraszamy chętne osoby na wycieczki rowerowe. Poznawać będziemy uroki Powiatu Międzyrzeckiego. Uczestnicy otrzymają mapy z aktualną siecią szlaków. Chętni będą mogli rozpocząć zdobywanie odznaki turystyki kolarskiej. Na zakończenie projektu dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy krajoznawczej.

Oddział nasz organizuje wycieczkę dla mieszkańców Gminy Deszczno. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Zapraszamy do uczestnictwa w imprezach zorganizowanych przez PTTK z okazji ustanowienia roku Wisły.


Zarząd Oddziału podjął uchwałę o wysokości składek na 2017 rok.

21 maja 2017 r. z okazji Dnia Polonii Prezes Oddziału Ziemi Międzyrzeckiej, Przemysław Mikołajczak,  wraz z delegacją odwiedził w Berlinie  Klub PTTK Berlin im. Wojciecha Korfantego.
Grupa miłośników historii zrzeszona w SKKT Bezdroża, działającym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu, 18 marca pojechała do Gliwic na żywą lekcję historii z ostatnim cichociemnym, kapitanem Aleksandrem Tarnawskim, pseudonim Upłaz.23 marca zapraszamy na pieszy rajd do Wędrzyna. Trasa liczyć będzie około 12 km. Rozpoczęcie 8.30 zakończenie około 16.00.


W dniu 18.02.2017 roku odbędzie się XXI Zjazd Oddziału podczas, którego podsumujemy dotychczasową działalność, wybierzemy nowe władze i delegatów na konferencję Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK.    W 2016 roku dzięki wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze kontynuowaliśmy prace na lubuskiej drodze św. Jakuba. Wykonalismy dwie tablice promujące zabytki w Bledzewie i Św. Wojciechu.
      Zorganizowany został rajd pieszy, podczas którego dzieci malowały zabytki. Najlepsi otrzymali upominki i dyplomy.Krajoznawstwo jako ruch społeczny i swoista dyscyplina naukowa zrodziło się w II połowie XX w. Niemal od początku istnienia tego ruchu główna problematyka tej dziedziny wiedzy oscylowała wokół problemów ochrony przyrody i opieki nad zabytkami. Zapraszamy na imprezę do Bledzewa.


wycieczka do Bledzewa
           
U NAS MOŻESZ NABYĆ MIĘDZYNARODOWE LEGITYMACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA SZCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH

W 2015 roku zachęcamy turystów do podjęcia próby poznania Lubuskiej drogi św. Jakuba. Droga jest oznakowana. Dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego znakarze naszego oddziału dokonają jej odnowienia. Zachęcamy do zdobywania okolicznościowej odznaki.


W 2016 roku Oddział nasz może pozyskać dodatkowe środki na realizację zadań statutowych w ramach przekazania 1%. Możemy zrealizować działania na rzecz edukacji przyrodniczej.
Wypełniając formularz PIT należy pamiętać by w polu dotyczącym wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) obowiązkowo wpisać nr KRS: 0000334677 oraz dodatkowo w „Informacji uzupełniającej” wskazać cel szczegółowy tzn. wpisać Międzyrzecz.cel.3.


Zapraszamy mieszkańców Powiatu Międzyrzeckiego do udziału w marszach na orientację. W tym roku zapraszamy do Bledzewa. Gwarantujemy emocje, dużo zabawy, puchary i nagrody dla najlepszych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. Impreza dofinansowana jest przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu.Oddział PTTK „Ziemi Międzyrzeckiej” zaprasza mieszkańców Gminy Deszczno do uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych w ramach projektu „WAKACYJNY PIĘCIOBÓJ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ”. Zachęcamy do zaoznania się z szczegółowym regulaminem uczestnictwa.


Zarząd Oddziału podjął uchwałę o wysokości składek na 2016 rok.Liczniki