Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Międzyrzeckiej" w Międzyrzeczu postanawia przyjąć następujące wysokości składek członkowskich i opłat wpisowego na 2024 rok.


Na terenie Powiatu Międzyrzeckiego jest wiele ciekawych szlaków turystycznych. W kilku edycjach chcemy pokazać ciekawe miejsca i aktywnie spędzić wolny czas. Wszystkie grupy wiekowe zapraszamy do poznawania atrakcji znajdujących się na terenie naszego powiatu.. Szczególnie zależy nam na pobudzeniu aktywności dzieci i młodzieży. Zadaniem  uczestników będzie również namalowanie oglądanego obiektu krajoznawczego, lub  wykonanie fotografii. Prace plastyczne i zdjęcia posłużą do zorganizowania wystawy. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. W trakcie przeprowadzanego zadania zostanie przygotowany i podany gorący posiłek.
W dniu 04.11 zapraszamy do uczestnictwa w marszu terenowym po Międzyrzeczu. Startować można zespołowo (rodzinnie) lub indywidualnie.  Miejscem rozpoczęcia zadania będzie teren przylegający do międzyrzeckiego zamku, gdzie o godzinie 10.00 upamiętniona zostanie osoba Alfa Kowalskiego poprzez umieszczenie pamiątkowej tabliczki przy nasadzonym dębie. Uczestnicy otrzymają materiały startowe i wyruszą na trasę. W trakcie spaceru będzie można wykonać zdjęcia, które następnie posłużą do przygotowania wystawy. Celem koordynacji działań i zabezpieczenia materiałowego uczestników oraz poczęstunku prosimy o wpłatę 10,00 zł „darowizny na cele statutowe” – nasze konto  17 1240 3578 1111 0000 4444 2756 oraz zgłoszenie pod numerem telefonu 604221825 i podanie imienia i nazwiska. Zapraszamy.Członkowie naszego KLUBU PTTK w Berlinie im. W. Korfantego odbyli wycieczkę krajoznawczą pn. „Wielkopolska 2023”. W pierwszym dniu zwiedzili Muzeum Bambrów Poznańskich, które powstało w Poznaniu w 2003 roku dzięki wysiłkom Towarzystwa Bambrów Poznańskich a także pomocy i życzliwości Poznaniaków oraz licznym sponsorom.


Biuro informacji turystycznej funkcjonuje od początku wakacji. Dzięki dofinansowaniu zadania publicznego przez Gminę Międzyrzecz możemy aktywnie włączyć się w promocję walorów turystyczno – krajoznawczych naszej Gminy. Można u nas uzyskać informację, kupić mapę i pamiątkę z wakacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00 oraz w soboty od 9.00 do 14.00. Biuro będzie czynne do 18 września. Zapraszamy.
Zapraszamy turystów pieszych do zdobywania w trakcie wędrówek Jubileuszowej Odznaki Turystycznej "70 lat OTP".W 2023 roku prosimy o wsparcie Oddziału i przekazanie na realizację zadań statutowych 1,5%. Wypełniając formularz PIT należy pamiętać by w polu dotyczącym wniosku o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) obowiązkowo wpisać nr KRS: 0000334677 oraz dodatkowo w „Informacji uzupełniającej” wskazać cel szczegółowy tzn. wpisać Międzyrzecz.cel.3.