W dniu 28 maja 2022 r. odbył się XXIII Zjazd Oddziału PTTK Ziemi Międzyrzeckiej. Wybraliśmy nowe władze, określiliśmy kierunki działania na najbliższą kadencję.
Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Międzyrzeckiej" w Międzyrzeczu postanawia przyjąć następujące wysokości składek członkowskich i opłat wpisowego na 2022 rok.

więcej

W 2022 roku prosimy o wsparcie Oddziału i przekazanie na realizację zadań statutowych 1%. Wypełniając formularz PIT należy pamiętać by w polu dotyczącym wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) obowiązkowo wpisać nr KRS: 0000334677 oraz dodatkowo w „Informacji uzupełniającej” wskazać cel szczegółowy tzn. wpisać Międzyrzecz.cel.3.ZG PTTK podjął uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zjazdu PTTK i rozpoczęcia kampanii sprawozdawczo - wyborczej.