W 2023 roku prosimy o wsparcie Oddziału i przekazanie na realizację zadań statutowych 1,5%. Wypełniając formularz PIT należy pamiętać by w polu dotyczącym wniosku o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) obowiązkowo wpisać nr KRS: 0000334677 oraz dodatkowo w „Informacji uzupełniającej” wskazać cel szczegółowy tzn. wpisać Międzyrzecz.cel.3.Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Międzyrzeckiej" w Międzyrzeczu postanawia przyjąć następujące wysokości składek członkowskich i opłat wpisowego na 2023 rok.