Kiedy faktycznie powstał nasz Oddział. Trwa przeglądanie archiwów i odnajdywanie osób, które jeszcze pamiętają tamte chwile. Materiały, do których dotarliśmy w Centralnej Bibliotece PTTK pokazują, że już w 1947 roku Oddział nasz funkcjonował. Informacje te zostały zawarte w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Nr 1(8) styczeń/luty 1947 roku.  

 
         
     W 1949 roku Walny Zjazd PTK w Olsztynie rozwija działalność Wydziału Społecznej Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Prezydium Wydziału powołało 36 Społecznych Opiekunów Zabytków. Wśród nich był Alf Kowalski, pod którego opiekę oddano zamek piastowski w Międzyrzeczu.
       

PREZESI ODDZIAŁU PTK - PTTK w MIĘDZYRZECZU
- 1947 - …. – GROT - GRZEGORZEWSKI
- 1957 – 1964 – Franciszek NOWAK ( Komendant Hufca ZHP)
- 1964 – 1972 – Jan KRAJNIAK (nauczyciel)
- 1972 – 1976 – Marian GRZESIK (lekarz)
- 1976 – 1989 – Józef MATYSIAK (nauczyciel)
- 1989 – 2005 – Czesław WOŹNIAK (nauczyciel)
- 2005 – obecnie – Przemysław MIKOŁAJCZAK (żołnierz zawodowy)