Realizacja Ogólnopolskiego Programu KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA dobiegła końca. Założeniem programu było docenienie i upowszechnienie wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Podejmowane działania miały bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach. Program zakładał  realizację zadań w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych. W Programie uczestniczył nasz Oddział. Przygotowane działania przez krajoznawców z Międzyrzecza zostały pozytywnie ocenione przez komisję konkursową. W ramach podjętych działań przeprowadzono szkolenie grupy młodych regionalistów. Którzy zapoznając się z elementami kultury materialnej i niematerialnej naszego regionu będą mogli w przyszłości promować nasz region. Największym powodzeniem cieszyły się warsztaty  z udziałem Kapeli Koźlarskiej z Dąbrówki Wlkp. Ponad 60 osób dorosłych i dzieci zapoznawało się ze strojami ludowymi, instrumentami, obyczajami i tańcem z Regionu Kozła. Pod okiem Pana Jana Prządki pierwsze kroki na dużej scenie stawiali najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu. Obowiązkowym elementem było zapoznanie się z budową, działaniem i brzmieniem kozła – ludowego instrumentu tych okolic. Równie duża grupa brała udział w warsztatach wikliniarskich. Dzieci i młodzież wyplatały koszyczki, które na za zakończenie mogły zabrać na pamiątkę. Podczas warsztatów Państwo Agnieszka i Krzysztof Pierzyńscy wyjaśniali szczegółowo zasady techniki plecionkarskiej, omawiając przy tym ciekawostki związane z wikliną. Podczas realizacji programu nie zabrakło degustacji smakołyków przygotowanych z ryb wyhodowanych w międzyrzeckich jeziorach. Na stole znalazły się kotleciki z amura, karp smażony i ryba w pomidorach. Ukoronowaniem działań będzie kolorowanka dla najmłodszych. Znajdą się w niej obrazki charakterystyczne dla naszego regionu. Dodatkowym elementem edukacyjnym będą słówka w języku niemieckim i angielskim, których nauka być może przyda się w dalszej edukacji a na pewno pomoże w promocji regionu. Wszystkie działania możliwie były do realizacji dzięki wsparciu finansowemu jakie dla realizacji Programu udzieliło Narodowe Centrum Kultury.

Liczniki