Posadzony wspólnie las będzie żywym pomnikiem upamiętnienia i przypominać będzie odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku, zwieńczającym walki kilku pokoleń w wielkie dzieło odbudowy Rzeczypospolitej. Miejsce o powierzchni 1,75 ha na wspólne posadzenie lasu wybrano przy drodze wojewódzkiej 137 prowadzącej z Sulęcina do Wędrzyna, po lewej stronie, niedaleko Gołębiej góry.

Ilość sadzonek do wysadzenia przez każdą osobę uzależniony będzie od ilości chętnych. Na całej powierzchni wysadzonych zostanie 17 tys. sztuk sadzonek w tym 15,50 tys. sztuk sosny pospolitej, 1,0 tys. sztuk świerka pospolitego, 0,10 tys. sztuk modrzewia europejskiego oraz gatunki biocenotyczne jabłoń 0,20 tys. sztuk, grusza pospolita 0,20 tys. sztuk. Zgłaszający się do sadzenia będą odnotowani na stronie www.sulecin.szczecin.lasy.gov.pl pod hasłem „Sulęcin dla Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej”.

Osoby sadzące uwiecznimy zdjęciem z osobistym wpisem w księdze pamiątkowej. Na skraju posadzonego lasu posadowiony zostanie kamień z napisem: „Las posadzony dla upamiętnienia setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej przez Społeczeństwo Ziemi Sulęcińskiej”.