Założeniem zadania było uczczenie 100 rocznicy uzyskania Niepodległości. Działania miały na celu pokazać miejsca na terenie Powiatu Międzyrzeckiego, które wpisały się na trwałe w historii Polski i świadczą o polskości tych ziem. Chcieliśmy umożliwić spędzenie wolnego czasu wszystkim którzy zachcą połączyć zabawę z aktywnością. W zadaniu uczestniczyły rodziny i indywidualni uczestnicy. Najmłodsi uczestniczyli w konkursie dokumentującym pomniki i miejsca pamięci o tych którzy walczyli o niepodległość. Najlepsze prace zostały nagrodzone. Zadanie zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Nagrodzone prace:
- praca 1
- praca 2
- praca 3
- praca 4
- praca 5