Zwiedzanie zabytków znajdujących się w Słońsku. Wycieczka szlakiem przyrodniczym w Parku Narodowym Ujście Warty. Na zakończenie gorący posiłek.
Plan
09.00 - wyjazd z Międzyrzecza - Obrzyc
16.30 - powrót
     Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie uczestnictwa - podanie imienia i nazwiska do dnia 15.10.2019 r.

Zgłoszenia można dokonywać mailowo: oziemiapttk@wp.pl; telefonicznie: 604221825 lub osobiście w biurze oddziału PTTK.