Zwiedzanie zabytków znajdujących się w Sulęcinie. Wycieczka szlakami rowerowymi powiatu sulęcińskiego zgodnie z zapisami. Na zakończenie pieczenie kiełbasek.
Plan
10.20 - start
16.30 - ognisko, odpoczynek, wręczenie upominków
      Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie uczestnictwa - podanie imienia i nazwiska do dnia 17.09.2019 r.

Zgłoszenia można dokonywać mailowo: oziemiapttk@wp.pl; telefonicznie: 604221825 lub osobiście w biurze oddziału PTTK.