Drugą wycieczkę poprowadzimy po Pszczewie. Przejdziemy od półwyspu Katarzyna do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Na miejscu pieczenie kiełbasek.
Plan
10.00 - start sprzed siedziby Leśnictwa w Pszczewie
15.00 - ognisko, odpoczynek, wręczenie upominków
       Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie uczestnictwa - podanie imienia i nazwiska do dnia 20.10.2019 r.

Zgłoszenia można dokonywać mailowo: oziemiapttk@wp.pl; telefonicznie: 604221825 lub osobiście w biurze oddziału PTTK.