Trzecią wycieczkę poprowadzimy w okolicach Trzciela. Dojazd autobusem do Trzciela. Przejdziemy szlakiem pieszym do starego cmentarza żydowskiego. Na zakończenie gorący posiłek.
Plan
10.00 - wyjazd z Międzyrzecza
15.00 - posiłek, odpoczynek,
     Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie uczestnictwa - podanie imienia i nazwiska do dnia 16.11.2019 r.

Zgłoszenia można dokonywać mailowo: oziemiapttk@wp.pl; telefonicznie: 604221825 lub osobiście w biurze oddziału PTTK.