Celem ustanowienia odznaki jest dokumentowanie ginących z krajobrazu wież ciśnień w miastach, które do niedawna były elementem krajobrazu miejskiego świadczącym o istnieniu wodociągów miejskich oraz kolejowych wież ciśnień przy dworcach, które giną wraz z wyłączaniem z ruchu coraz większej ilości linii kolejowych.

Oddział PTTK Ziemi Międzyrzeckiej chcąc zachować w pamięci te ginące zabytki ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Zabytkowe Wieże Ciśnień”.

 1. Odznakę mogą zdobywać osoby po ukończeniu 6 lat. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczony, zdobywa się ją w kolejności stopni.

 2. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowa, srebrna i złota.

 3. Na każdy stopień odznaki należy udokumentować obejrzenie następującej ilości obiektów:

  Brązowa

  Srebna

  złota

  10 obiektów

  25 obiektów

  50 obiektów

 4. Do zdobycia każdej odznaki należy udokumentować obejrzenie różnych typów wież ciśnień, wybudowanych do 1945 r. znajdujących na terenie woj. lubuskiego i przylegających terenów województw ościennych. Wieże współczesne nie wchodzą w zakres odznaki.

 5. Ubiegający się o odznakę dokumentuje oglądane wieże ciśnień z podaniem miejscowości, w której się znajdują w specjalnej kronice dowolnego formatu poprzez wykonanie zdjęcia z obiektem w tle, opisu technicznego i opisu stanu wieży oraz jej obecnego wykorzystania. Zdjęcie z obiektem można zastąpić rysunkiem – szkicem obiektu potwierdzonym pieczęcią w miejscu jego znajdowania się lub potwierdzonym przez instruktora krajoznawstwa, przewodnika lub przodownika z uprawnieniami na dany teren.

 6. Weryfikacji odznaki dokonuje na podstawie przedstawionej kroniki Referat Weryfikacyjny przy Komisji Krajoznawczej, Ochrony Przyrody i Opieki nad Zabytkami Oddziału PTTK Ziemi Międzyrzeckiej, Rynek 9, 66-300 Międzyrzecz.

Do przesłanej kroniki należy dołączyć kopertę zwrotną z opłatą pocztową.

 1. Interpretacja regulaminu odznaki należy do Referatu Weryfikacyjnego

 2. Regulamin Odznaki został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Międzyrzeckiej w dniu 12.06.2010 r.