SPRAWOZDANIE

z działań realizowanych przez Oddział PTTK „Ziemi Międzyrzeckiej” w ramach projektu

Przyroda uczy najpiękniej”.


Działanie 1 - AKCJA „CZYSTE LASY, CZYSTE WODY, CZYSTE GÓRY”

 1. W ramach projektu podjęto i zrealizowano następujące działania:

 • Prowadzenie promocji Projektu w ramach Święta Obry.

 • Prezentacja pomników przyrody znajdujących się w Gminie Międzyrzecz.

 • Przeprowadzenie Konkursu na nazwę dla pomników przyrody w Gminie Międzyrzecz.

 • Sprzątanie terenu wzdłuż Obry.

 • Rajd pieszy promujący obszar NATURA -2000 – REZERWAT „NIETOPEREK”.

 • Włączenie się w obchody Europejskiego Tygodnia Leśnego.

 1. W aktywnym działaniu uczestniczyło 168 dzieci i młodzieży oraz 35 dorosłych.

 2. W trakcie prowadzenia akcji Oddział współpracował z:

 • Szkołami Podstawowymi Nr3, Nr4

 • Gimnazjum Nr1

 • Nadleśnictwem Międzyrzecz

 • Nadleśnictwem Sulęcin

 • Dyrekcją Łagowskiego Parku Krajobrazowego – Rezerwatem „Nietoperek”

 1. Efektem prowadzonych akcji jest:

 • zebranie około 500 kilogramów śmieci

Działanie 2 -Akcja „Na TROPIE PRZYRODY”

 1. W pierwszym etapie prowadzenia akcji Odznakę Turysta –Przyrodnik postanowiło zdobywać 30 osób głównie członków Oddziału którzy tej odznaki jeszcze nie zdobyli i młodzież szkół międzyrzeckich. W drugim etapie dotarliśmy do nauczycieli i jeszcze 27 osób przystąpiło do akcji. W sumie 57 osób rozpoczęło zdobywanie odznaki. Odznakę w ramach akcji zdobyło w 2008 roku 10 osób.

 1. Oddział chcąc ułatwić zdobycie odznaki zaproponował udział w kilku imprezach.

 • Pierwsza z nich to promocja Odznaki w ramach Święta Obry. Członkowie Zarządu Oddziału informowali o akcji wszystkich zainteresowanych i rozdawali książeczki zdobywania Odznaki.

 • Druga impreza to spacer po mieście w poszukiwaniu pomników przyrody. Jest ich kilka: lipy, wierzby, sosny i inne. Po tym spacerze dodatkowo dla dzieci ze szkół podstawowych ogłoszono konkurs na nadanie nazw dla drzew znajdujących się w Gminie Międzyrzecz. Udział wzięło 11 uczniów.

 • Trzeci akcja polegała na oczyszczeniu terenu wzdłuż rzeki Obry – jednej z najciekawszych rzek Polski. W akcji uczestniczyło 33 dzieci oraz 3 osoby dorosłe.

 • Ostatnia zorganizowana impreza to rajd pieszy „NIETOPEREK”. Chcieliśmy pokazać Chiropterologiczną Stację Edukacyjno – Badawczą oraz warunki w jakich naukowcy badają nietoperze. Wykład na ten temat przedstawił specjalista Rezerwatu Nietoperek – Pan Władysław Kwella. Opowiedział również o nietoperzach i ich życiu. Po tym uczestnicy wyruszyli na pieszą wędrówkę po terenie rezerwatu. Jest on zaliczony do obszarów projektowanych NATURA -2000. Unikalny obszar dodatkowo urozmaicają pozostałości umocnień Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego z okresu II wojny światowej. Uczestnicy wysłuchali przewodników PTTK którzy opowiadali o MRU i jego historii; projektowanym wysypisku odpadów radioaktywnych; nietoperzach i otaczającej przyrodzie. Po zjedzeniu ciepłej zupy wszyscy podążyli w kierunku Międzyrzecza podziwiając uroki lasów, jezior i zabytków architektury. W rajdzie uczestniczyło 67 dzieci i młodzieży oraz 6 osób dorosłych.

KONKURSY 


   Wystartowaliśmy w konkursie fotograficznym. Nasz Kolega Tomasz Komorowski od kilku lat fotografuje przyrodę. Z bogatej kolekcji zdjęć wybrał 5 które przesłał do CFK w Łodzi. W kategorii powyżej 21 lat – zajął I miejsce.


GALERIA Rok Przyrody w PTTK 2008r

                

Sprawozdanie w pliku pdf do pobrania w dziale download.