SZLAK PIESZY E-11

I.                   Szlak zielony – długości 33,1 km

LUBIKOWO – GOŚCIKOWO klasztor

Szlak wiedzie w znacznej mierze przez teren leśny, pośród malowniczych jezior.

Od przystanku w Lubikowie (0,0 km) idziemy drogą polną w kierunku Szarcza. Przed lasem na rozwidleniu dróg, idziemy prosto, wchodzimy w las i dochodzimy do styku ze szlakiem niebieskim (1,4 km). Skręcamy w prawo skos i znakami obydwóch szlaków dochodzimy do mostku na przesmyku między jeziorami: Czarnym i Białym (4,2 km). W tym miejscu szlaki rozgałęziają się: niebieski skręca w lewo, a zielony w prawo skos, prowadząc piaszczystą drogą do Stołunia. Mijamy przystanek PKS (5,8 km) i remizę strażacką przed którą ustawiono pomnik Leona Stanisława Pineckiego, urodzonego w Stołuniu w 1892 roku. W latach 20 i 30 dwudziestego wieku był jednym z czołowych polskich zapaśników: 3- krotnym mistrzem świata i 5- krotnym mistrzem Europy w tej dyscyplinie. Posiadał szczególne warunki fizyczne: mierzył 2,03 m wzrostu przy 128 kg wagi, a rozpiętość jego ramion wynosiła 2,45 m. Ze wsi wychodzimy drogą w kierunku Kuligowa. Przechodzimy przez sosnowy las i wchodzimy do wsi (10,9 km). Stąd już szosą asfaltową podążamy do Żółwina (12,4 km). Po minięciu przystanku PKS skręcamy w lewo skos na drogę piaszczystą do Bobowicka. Wędrując pośród pól, przez teren lekko pofałdowany dochodzimy do przejazdu kolejowego i stacji PKP w Bobowicku (14,4 km), a dalej do szosy Pszczew – Międzyrzecz. Skręcamy w prawo, dochodząc do przystanku PKS w Bobowicku (15,0 km). Mijamy Jezioro Bobowickie, następnie kościół i wychodzimy ze wsi drogą w kierunku Trzciela. Następnie po przejściu kilkuset metrów schodzimy z niej w prawo skos i leśną drogą dochodzimy do przejazdu kolejowego (16,5 km).  Za przejazdem skręcamy w prawo i początkowo skrajem lasu, a dalej idąc przez las dochodzimy do jego skraju. Skręcamy w lewo, Przechodzimy przez zabudowę osady Kuźnik (19,4 km). Przecinamy rzekę Paklicę (oznakowany szlak kajakowy – jeden z najciekawszych w regionie) i docieramy do szosy, zostawiając po prawe stronie przystanek PKS w Skokach (20,4 km). Kierujemy się na południe drogą przebiegającą wśród wysokiego lasu sosnowego. Po jego przejściu i wyjściu z lasu, schodzimy w lewo w przecinkę (23,3 km) i dalej ścieżką idziemy wzdłuż kanału łączącego dwa jeziora. Dochodzimy do Jeziora Wyszanowskiego i dróżką wzdłuż jego brzegów podążamy szlakiem, który pokazuje walory przyrodniczo – krajobrazowe przemierzanego terenu. W pewnym miejscu odchodzimy od jeziora w prawo i dochodząc do szerokiej drogi leśnej podążamy nią w kierunku wsi Szumiąca. Przechodzimy obok starego młyna (28,1 km) w którym obecny właściciel przygotował kwatery agroturystyczne dla turystów. Przecinamy szosę we wsi i drogą polną, skrajem lasu dochodzimy do Gościkowa (32,5 km). Kończymy wędrówkę przy zabudowania zabytkowego klasztoru cystersów.