Koniec roku wywołuje u wielu z nas refleksje i podsumowanie mijającego czasu.
U mnie zakończenie roku wywołało identyczną reakcję i na ten temat podam kilka refleksji.

W roku 2020 mija 70 lat od powstania w grudniu 1950 roku naszej organizacji PTTK. Chcieliśmy świętować nasz jubileusz z zaprzyjaźnionymi organizacjami polonijnymi, ustalony był nawet termin uroczystości oraz miejsce, niestety obostrzenia z powodu Pandemii Coronawirusa uniemożliwiły nam realizację. Wszystkich zaproszonych przepraszam w imieniu Zarządu Klubu, który starał się do końca  zrealizować obchody 70 lecia w Berlinie. Mimo ograniczeń otworzyliśmy wystawę fotograficzną "Ziemia Lubuska" w Spiegelsalon i ta wystawa będzie trwała do 10 stycznia 2021. Przy okazji chcieliśmy świętować nasze 13- lecie.

W dniu 16 listopada 2007 roku powstał w Berlinie pierwszy Klub PTTK poza granicami RP. Założyło go 10 fanatyków turystyki i 4 z nich jest dalej z nami. Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego w Berlinie współpracując z innymi organizacjami polonijnymi zorganizował w Spiegelsalon 21 wystaw nie tylko CFK PTTK z Łodzi. Między innymi w roku 2014 wystawę z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezentowaliśmy także znanych polskich artystów: : Andrzeja Piwarskiego, Barbarę Uhr-Piwarską, Rosława Szaybo, Kasię Stanny, Mańkę Dowling i jej siostrę, Andrzeja Łojko, Izabelę Maciusowicz i Grażynę Gawędę. We współpracy z "Domem Polskim" Alexandry Proscewicz organizoawalismy "Festiwal Korczaka w Berlinie", Izbę Pamięci Grota Roweckiego w KZ Sachsenhausen. Braliśmy udział w akcji popierającej postawienie pomnika Gen. Grota-Roweckiego w Sachsenhausen oraz popieraliśmy akcję powstania Pomnika Pamięci Polaków, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej. Włączaliśmy się także do akcji organizacji "Nike" prowadzoną przez Lucynę Królikowską. Zorganizowaliśmy ponad 150 spacerów w Berlinie i Brandenburgii dla Polonii Berlińskiej i mieszkańców Berlina. Zorganizowaliśmy także wycieczki do: Warszawy, Kopenhagi, Krakowa,Kazimierza, Węgrowa, Puław, Międzyrzecza i innych miejscowości w woj. lubuskim.

Planujemy w przyszłym roku dalszą aktywną działalność  - zapraszając do współpracy
i życzymy Wszystkiego Najlepszego w nadchodzącym 2021 roku.

Pierwsze spotkanie w nowym roku proponujemy 16 stycznia o godzinie 11.00 na peronie U7- Altstadt Spandau. Po wyjściu do starego miasta Spandau (starszego od Berlina) pospacerujemy tam po kilku starych zaułkach i ulicach.  Do zobaczenia na spacerze!