Zwiedzanie zabytków znajdujących się w Międzyrzeczu. Piesza wycieczka wzdłuż Obry do Gorzycy. Przejdziemy wzdłuż Obry do gospodarstwa agroturystycznego. Na miejscu pieczenie kiełbasek.
Plan
10.00 - start sprzed ratusza
13.00 - ognisko, odpoczynek, wręczenie upominków
16.00 - powrót do Międzyrzecz

Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie uczestnictwa - podanie imienia i nazwiska do dnia 22.09.2019 r.
Zgłoszenia można dokonywać mailowo: oziemiapttk@wp.pl; telefonicznie: 604221825 lub osobiście w biurze oddziału PTTK.